Formularz zgłoszeniowy

W celu otrzymania formularza zgłoszeniowego, prosimy o uzupełnienie następujących danych:

Nazwa firmy *

Imię *

Nazwisko *

Telefon *

Adres email *

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych w na potrzeby procesu zgłoszeniowego.

Po otrzymaniu formularza

W celu poprawności zgłoszenia uczestnictwa prosimy o dokonanie następującej procedury zgłoszeniowej po otrzymaniu formularza zgłoszeniowego

  1. Wydrukować formularz
  2. Wypełnić formularz
  3. Opieczętować i podpisać formularz
  4. Wysłać formularz e-mailem, a następnie oryginał pocztą lub osobiście dostarczyć do biura Organizatora.